Obsah

Znak obce

Modrý štít rozdělují zhruba na dvě poloviny dva svisle postavené zlaté rámce. V pravé polovině je zlatý stroj hamru, jehož kovové (ocelové) kladivo na zlatém toporu se pohybuje na ose zasazené mezi oba zmíněné svislé trámy (nebyly tedy dělením štítu, nýbrž sloužily upevnění kladiva).

V levé polovině štítu je na zlatém špalku ocelová kovadlina, na kterou kladivo dopadá. Při levém okraji štítu stojí hamerník ve stříbrné kytlici s kuklou, červených nohavicíh a černých střevících. V rukou drží šedohnědé malované železo, položené na kovadlině.

V hlavě štítu leží v každé polovině štítu dva zkřížené obloukové šíny železa.

 

znak