Obsah

SDH Vlastějovice

Historie

Dobrovolný sbor hasičů ve Vlastějovicích vznikl 6. března 1904. V době založení měl 25 členů. Dobrovolní hasiči byli nejen rolníci, ale také různí řemeslníci jako například tesař, krejčí, kovář, tkadlec, pekař a jiní. Členy byli též učitelé, strážník či statkář.

V počátku zakoupila obec pro požárníky čtyřkolovou ruční stříkačku tzv. koňku. Jedná se o unikátní kousek od firmy Ant. Fichtnera z Prahy. K uvedení stříkačky do provozu je třeba čtyř silných mužů.

Kdysi byli vlastějovičtí dobrovolní hasiči též divadelními ochotníky.