Obsah

Zastupitelstvo obce

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Obce Vlastějovice, které se konalo 31. října 2014 byl zvolen:

  • starostou obce Jiří Lapáček
  • místostarostou Milan Svoboda
  • Dalšími členy zastupitelstva obce jsou:
  • Marie Hatáková
  • Ing. Zdeněk Havlín
  • Luděk Horáček
  • Milan Mojžíš
  • Milan Novák
  • Ing. Radek Cihlář
  • Mgr. Michal Tvrdík

 

FINANČNÍ VÝBOR: 

                          M. Hatáková (předseda)

                          M. Novák (člen)

                          L. Horáček (člen)

 

KONTROLNÍ VÝBOR:

                          Mgr. M. Tvrdík (předseda)

                          M. Mojžíš (člen)

                          Ing. Radek Cihlář (člen) 

 

Zástupce obce u LDO Ledeč nad Sázavou: Ing. Z. Havlín

 

Organizační struktura

org. struk